ReaalsusLoome Pärnu seminar toimub: 15.-16. detsembril 2012

ReaalsusLoome kutsub seminarile.

Strand SPA  Conference Hotel

A. H. Tammsaare pst. 35, 80010 Pärnu

Registreerumiseks võtke ühendust meilil arvo.soomets@gmaill.com või telefonil 51 38 001
Lisainfot leiate:
http://www.reaalsusloome.com/
http://www.reaalsusloome.com/Seminar.html

http://teraapia.com/?topic=160
https://www.facebook.com/groups/reaalsusloome/

 
Me elame milleskis, mida me nimetame reaalsuseks. Kuid mis on reaalsus ja kuidas see tekib?

Meile on aastatuhandeid ja isegi sadu tuhandeid aastaid õpetatud, et reaalsus on miski, mis on objektiivne ning meie, inimesed, elame selles objektiivsuses subjektidena, kes peavad objektiivse reaalsusega kohanema. Paraku on tegelikkus hoopis teistsugune ning inimene on hakanud taas avastama, et miski pole ei objektiivne ega subjektiivne vaid kõik on loodud ja loodav ning pole vahet loodava ja looja vahel – kõik on ÜKS.

Ortodoksetes maailmakäsitlustes on alati õpetatud meid maailma nägema selliselt, et nagu oleks olemas midagi, mis on meist ülim (olgu see siis Loodus või meist üle olev Jumal) ja inimene on vaid üks pisike putukas, kes peab alluma loodus-/loomisseadustele, mis on meie olemise üle seatud. Jah, teatud mõttes on nendel „seaduseedastajatel“ õigus, et on olemas universaalsed seaduspärasused, kuid paraku on meile eelajaloolistest aegadest õpetatud valesid ja eksitavaid seadusi, mis ei vasta suuremas enamuses tõele ega ole naturaalsed ehk on meie valitsemiseks mugavad väljamõeldised. Meid on süstemaatiliselt eemal hoitud teadmistest, mis annavad meile arusaamise sellest, kes me tegelikult oleme ja milleks oleme võimelised.

Siinkohal esitan ma vaid ülilühikese loendi nendest süsteemidest, kes hoiavad meid eemal teadmistest, kes me oleme, mida kujutab endast reaalsus kui selline ja milline on meie, inimeste, tegelik roll reaalsuse tekkes. Need süsteemid on meie haridussüsteem, akadeemiline ortodoksne teadus, niiöelda tõendi- ja teaduspõhine meditsiin, praegu valitsev majandussüsteem ja kõikvõimalikud inimtekkelised religioonid (kaasaarvatud kõikvõimalikud „uue ajastu“ ehk New Age liikumised).

Viimase sajandi jooksul on teaduse piirimail tegutsejad avastanud (tegelikult taasavastanud) lõputu hulga seni akadeemilise teaduse poolt anomaaliateks peetud fenomenide tegelikke tagamaid. Viimase paari kümnendi jooksul on avastatud, et anomaaliaid kui selliseid polegi olemas vaid on olemas lõputu hulk nähtuseid, mida kivistunud akadeemilise teaduse tõekspidamised (mitte tõde vaid see, mida peetakse tõeks) ei suuda sobitada senisesse puudulikku ja meelevaldselt piiritletud maailmakäsitlusse. Olulisimad taasavastused puudutavad näiteks mateeria ja teadvuse olemust ning seda, kuidas need kaks nähtust omavahel suhestuvad. Selle suhte võib kokku võtta lihtsasse lausesse: TEADVUS ON MATEERIA JA KOGU MATEERIA ON TEADVEL ehk KÕIK ON TEADVUS ning teadvusest väljaspool olevat mateeriat pole olemas.

ReaalsusLoome maailmakäsitlus ja õpetus rajaneb teadusharul, mille nimeks on KVANTFÜÜSIKA. Kvantfüüsika on tänapäeval füüsika haru, mis uurib, seletab ja püüab ennustada kvantmehhaanilisi protsesse. Meile seni ametliku teadussüsteemi poolt edastatud õpetuse kohaselt on kvantfüüsika midagi nii keerulist, et nn lihtinimene ei saa sellest midagi aru. Akadeemiline teadus defineerib kvantmehhanikat millegina, mis toimib ainult mikromaailmas ehk elementaarosakeste tasandil ja sellel pole midagi pistmist sellega, mis toimud millegiga, mis on suurem aatomist. Kummalisel kombel jäetakse arvestamata tõsiasi, et kogu makromaailm koosneb mikromaailmast ja kvantprotsessid leiavad aset kõiges ja kõikjal bosonist galaktikateni ning sinna vahepeale jääb ka inimene ehk sina, mina, tema (koerast, kassist ja roosamannast rääkimata).

Reaalsus on miski, mida me loome oma enese teadvusega selle mõiste kõige fundamentaalsemal tasandil. Inimene on, igaühe enese vaatevinklist lähtuvalt, reaalsuse ainulooja. Inimene osaleb oma teadvusega füüsiliselt tunnetatava reaalsuse loomisel. See viimane lause kätkeb endas sedavõrd põhjalikku ja lihtsat tõde, et ainuüksi selle ülim lihtsus ei lase meil esimesel hetkel selle olemust hoomata, sest meid on tuhandeid aastaid õpetatud, et miski ei saa olla nii lihtne. Täna oleme äratundmisel, et kõik on veelgi lihtsam kui meile näib, näidatakse ja lastakse näha. Siinkohal käib ReaalsusLoome õpetus välja selle ülima lihtsuse, mis võib teie aju mõnusalt kärssama ajada: sina, kes sa loed neid ridu, oled oma reaalsuses ainuke, kes seda reaalsust loob ja kedagi teist ei ole olemas sel kujul nagu sa neid tajud; on olemas vaid informatsioon ehk energia, mida sa oma teadvuse erinevail tasandeil vaatled ja ainuüksi oma vaatlemisega muudad sa selle informatsiooni füüsiliselt tajutavaks reaalsuseks.

Mis on ReaalsusLoome?

• ReaalsusLoomet võib nimetada teadvustehnoloogiaks. Erinevalt erinevatest tehnikatest, mida tänapäeva vaimsete praktikate maastikul õpetatakse, ei piiritle ReaalsusLoome ennast reeglitega. Iseloomulikult tehnoloogiale on ReaalsusLoome pidevalt arenev ja laienev sõltuvalt teadmiste avardumisest ning teadvuse toimete võimaluste (taas)avastamisest.

• ReaalsusLoome õpetuse eesmärgiks on teadmiste ja tunnetuse tasakaalustamine ning seeläbi reaalsusnihete tekitamine vastavalt universaalsele täiustumise pürgimusele. Sisuliselt tähendab see seda, et me anname igasugustele reaalsussituatsioonidele ja –seisunditele võimaluse kõige optimaalsemate lahenduste tekkimiseks.

• ReaalsusLoomes õpime tundma ja lahti seletama reaalsuse tekke mehhanisme ning olemust saavutades seeläbi teadmise, kuidas me saame enda reaalsust muuta lihtsalt, efektiivselt ja täiesti ohutult.

• ReaalsusLoomes kasutatavad võtted on ülilihtsad, koheselt ja füüsiliselt tunnetatavad ja nende toime lahenduse manifesteerumisel võib olla silmapilkne.

• ReaalsusLoome on oma olemuselt kompleksse tervendamise (terviklikkuse tekkimise) vahend, mille selgeksõppimine on jõukohane igale ühele sõltumata east ja taustast. ReaalsusLoomet saab rakendada igas eluvaldkonnas.

• ReaalsusLoome aitab teid lihtsalt ja efektiivselt vabaneda kivistunud maailmavaateist (kogeda paradigma nihet) ning muuta oma reaalsus sundimatult ja sujuvalt voolavaks kogemuseks. Kõige selle saavutamiseks pole vaja maagiat selle sõna traditsioonilises tähenduses vaid teadmisi, mille juurde meie õpetus teid juhatab.

• ReaalsusLoome õpetab praktiliselt kasutama kvantfüüsika kaasaegseid teoreetilisi teadmisi ja demonstreerib füüsiliselt kvantmehhaaniliste fenomenide rakendamist igapäevapraktikas võttes aluseks nn vaatlejaefekti – vaatleja mõjutab otseselt füüsikaliste protsesside tulemusi.

• ReaalsusLoome on uus ja toimiv idee, mida toetavad tänapäeva füüsika, subtiilse energia füüsika, kvantfüüsika.

• ReaalsusLoome annab lihtsama ja sügavama arusaamise paljude vanade ja uudsete teadvus- ning tervendamispraktikate tegelikest toimemehhanismidest, mis omakorda võimaldab suhtuda suurde enamusse teadvus- ning spirituaalsetesse praktikatesse hoopis vabamalt ja loomingulisemalt.

• ReaalsusLoome on lisaks kõigele lihtne ja lõbus.

• Et tegelikult mõista, kui suuri võimalusi ReaalsusLoome teadvustehnoloogia pakub, tuleb seda ise kogeda.

Arvo Soomets
ReaalsusLoome praktik ja õpetaja