Perekonstellatsioon isikliku elu ja organisatsiooni konstellatsioon tööelu teemadega tegelemiseks

Konstellatsioonide õhtu/ tutvustus toimub E, 16. September 18.00-21.00 Pärnu Keskraamatukogu ülemises saalis.  Tehakse ka  vabatahtlikutele üks/ kaks näidispaigutust

 Osalustasu : 10 €  kohapeal või  ettemaksuna   MTÜ „Enesetäiendajate Selts“ arvele 10220095828012 , selgitusse: „osaleja nimi + 16.sept)

Pere on meie esimene süsteem. Elu jooksul kuulume mitmesse süsteemi (kool, erinevad töökohad, sõbrad, kohalik kogukond jne).

Igas süsteemis toimib kolm lihtsat põhimõtet.

  1. Õigus kuuluda süsteemi ehk igal süsteemi osal on võrdne õigus sellesse kuuluda.
  2. On  olemas kindel kord ja hierarhia ehk igal süsteemi osal on oma koht.
  3. Valitseb tasakaal andmise ja saamise ( vastu võtmise ) vahel.

Neid  põhimõtteid teadvustades ja kasutades saame oma elu teadlikumalt juhtida ja rohkem  oma elust rõõmu tunda.

On olemas terve rida põhjuseid ja mustreid, mis takistavad süsteemi tervena ja elujõulisena toimimast. Neid süsteemseid põhimõtteid on võimalik nähtavaks muuta metoodika abil, mida nimetatakse konstellatsiooniks.

Konstellatsioon ehk süsteemne paigutus on elav kaart selle kohta, mis olukorras vaadeldav süsteem hetkel on. Konstellatsiooni võib nimetada ka muutuste juhtimise simulatsiooniks, sest nähtavale ilmuv informatsioon võimaldab kohe teha vajalikke otsuseid ja neid ka koheselt testida.

Eestis on mitu aastat aktiivselt tegeletud peresüsteemide konstellatsioonidega. Nüüd on lisandunud ka organisatsiooni konstellatsioonid. Perekonstellatsioonid tegelevad inimese isikliku elu küsimustega ja organisatsiooni konstellatsioonid tööalaste küsimustega.

Meie isiklik ja tööelu on tihedalt seotud, nad mõjutavad teineteist. Seepärast on hea tegeleda teadlikult mõlema valdkonnaga.

Perekonstellatöör Ülle Pikma ja organisatsiooni konstellatöör Asko Talu tutvustavad:

+ süsteemseid põhimõtteid inimeste eraelus ja tööelus

+ peamisi mustreid, mis takistavad süsteeme elujõulistena ja tervetena toimimast

+ mis on konstellatsioon ja kuidas seda kasutada

Esinejatest

Ülle Pikma – olen perekonstellatöör, perenõustaja ja teen suhtlemiskoolitusi. Oman 11 aastat organisatsiooni juhtimiskogemust. Olen töötanud laste varjupaigas, lähisuhtevägivalda kogenud naiste tugigrupi vedajana, läbi viinud vanglas meeste toimetulekukoolitusi ja viimased 15 aastat töötanud kutsehariduskeskuses. Minu töö alustalaks on süsteemiteooria – usun, et me kõik oleme omavahel seotud ja iga väikseimagi osa muutus toob kaasa muutuse suuremas süsteemis. Olen püüdnud oma elu elada Mahatma Ghandi mõttetera järgi: “Ole ise see muutus, mida tahad maailmas näha”. Olen abielus, nelja lapse ema ja nelja lapselapse vanaema.

Asko Talu – olen organistatsiooni konstellatöör, juhtimiskonsultant, mentor ja koolitaja. Selles rollis olles jagan enda praktilist juhikogemust nii edust kui ka ebaedust. Juhikogemuse sain 11 aastat kiirtranspordifirmat TNT juhtides ja 8 aastat Eesti Kvaliteediühingut eestvedades. Minu üheks oluliseks põhimõtteks on see, et iga organisatsiooni põhiprotsess on inimese areng. Inimesed on organisatsioonide peamine vara ja nende arengu kaudu kasvab ka organisatsioon. Seepärast on ka minu praeguse tegevuse fookuses inimeste areng organisatsioonides. Mind hoiavad  pidevas arenguprotsessis kolm toredat kooliealist last, 2 poega ja tütar