Kalju Paldise üleskutse

Kallid mõttekaaslased, loodusterapeudid, tervendajad ja vaimsed koolitajad!

Minu nimi on Kalju Paldis. Olen teie kolleeg, nõustan inimesi ning jagan oma loengutel teadmisi sellest, kuidas inimene saaks end nii vaimsel kui füüsilisel tasandil tervendada.

Sõidan hästi palju mööda Eestimaad ja kohtun iga päev inimestega, kes otsivad lahendusi, kuidas saaks ise ennast aidata.

Küsitakse nõu, palutakse ette näidata ning tehakse samas kohe ka kaasa, et teada saada, kas pakutud meetod sobib inimese keha ja maailmavaatega.

Saades aru sellisest vajadusest, tulin mõttele pakkuda laiemale huviliste ringile praktilisi näidispäevi, kus inimene saaks koheselt erinevate meetodite toimet enda keha ja vaimuga tunnetada. Üheks märgusõnaks on kindlasti hädaolukord, kuhu sattudes on inimesel vaja kiiresti reageerida, aga ei osata.

Käesoleva projektiga on mul suur soov ja tahe veelgi rohkem teadmisi jagada – eeskätt praktilisi ja tunnetuslikke.

Sellepärast korraldan koos meeldivate mõttekaaslastega novembris teraapiapäevad, mille motoks on „Tervendajad oleme me kõik“. Üritus kannab nime „Muutuste Päevad“.

Esimene “Muutuste Päev” toimub novembris Pärnus ( L, 10 nov.)

Mu kolleegid, sellepärast pöördungi teie poole sooviga, et osaleksite selles projektis, tutvustaksite ning jagaksite oma teadmisi, kuidas inimene siin muutuvas maailmas paremini toime võiks tulla.

Oodatud on kõik loodusterapeudid, tervendajad ja vaimsed koolitajad – oma ala asjatundjad-terapeudid.

Töötubasid tõotab tulla palju, sest korraga saavad “Muutuste päevadel” oma teadmisi jagada 8-10 terapeuti. Igale õpetaja-terapeudi käsutuses on kaks tundi, et oma teemat tutvustada ning praktilisi nippe näidata ja õpetada, et inimene võiks tunnetada, kas ravi on tema jaoks vastuvõetav,

Kontaktandmed Pärnu ürituse jaoks ( ühendus e-maili või telefoni teel).

Kalju Paldis   tel. 5018260      kalju@energoman.eu  www. energoman.ee

Malle Luhar   tel. 5295717  otsijad@gmail.com   www.enesetaiendajad.ee

Täpsem info ürituse külastajatele ilmub hiljem.